Pe 20 iulie, Comisia a prezentat un pachet de măsuri de accelerare a trecerii la emisii reduse de carbon în toate sectoarele economiei din Europa.

Pentru că modelul social economic mondial suferă modificări, Comisia încearcă să mențină competitivitatea UE și să se orienteze către o economie modernă cu emisii reduse de carbon, după cum prevede Acordul de la Paris privind schimbările climatice. Propunerile din 20 iulie oferă principii directoare clare și echitabile statelor membre, ca acestea să se pregătească pentru viitor și să mențină competitivitatea Europei. Toate fac parte din uniunea energetică și reprezintă o politică a schimbărilor climatice orientată spre viitor.

În 2014, UE și-a asumat un angajament clar: de a reduce colectiv emisiile de gaze cu efect de seră (GHG) cu cel puțin 40% până în 2030 față de nivelurile din 1990 în toate sectoarele economiei. Propunerile prezintă obiective obligatorii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru statele membre din 2021 până în 2030 pentru sectorul transportului, construcțiilor, agriculturii, deșeurilor, planificării teritoriale și silviculturii ca elemente care contribuie la acțiunile UE legate de schimbările climatice (consultați Fișa MEMO/16/2499 și Fișa MEMO/16/2496). Noul cadru se bazează pe principiul imparțialității, solidarității, eficacității costurilor și integrității mediului. Toate statele membre sunt implicate, întrucât ele vor fi primele care vor hotărî cum vor implementa măsurile pentru a atinge obiectivul stabilit pentru 2030. Comisia mai prezintă și o strategie privind mobilitatea cu emisii reduse, stabilind baza pentru dezvoltarea unor măsuri la nivelul UE privind vehiculele cu emisii reduse și cu emisii zero și a combustibililor alternativi cu emisii reduse (consultați Fișa MEMO/16/2497).

JRC a contribuit semnificativ la două dintre elementele din pachet: propunerea legislativă privind integrarea planificării teritoriale și a silviculturii în Cadrul UE pentru climat și energie 2030 și Strategia europeană privind mobilitatea cu emisii reduse. Analizele JRC au oferit informații și despre aspectele esențiale ale evaluării impactului asociat și ale documentului de lucru al serviciilor.


Contribuția JRC la propunerea de integrare a planificării teritoriale și a silviculturii în Cadrul UE pentru climat și energie 2030

JRC a conceput metodologia de stabilire a nivelurilor de referință pentru păduri, și anume date de referință care se vor folosi pentru cuantificarea emisiilor de gaze cu efect de seră eliminate din atmosferă prin administrarea pădurilor. La această activitate, JRC a colaborat îndeaproape cu Direcția Generală Politici Climatice și cu alte servicii ale Comisiei și cu factori implicați pentru a se asigura că metoda este solidă științific, dar suficient de flexibilă pentru a face față diverselor situații naționale.

JRC a mai realizat și o serie de analize în sprijinul propunerii legislative, în special în ceea ce privește fezabilitatea metodologică și potențialul de atenuare al diverselor opțiuni și tehnologii politice din sectorul planificării teritoriale și al silviculturii.

Două rapoarte JRC disponibile acum prezintă analizele care stau la baza acestei activități: raportul JRC privind contribuția destinației terenurilor, a schimbării destinației terenurilor și a silviculturii (LULUCF) la politicile UE pentru climă și energie 2030 prezintă proiecții detaliate la nivel de stat membru privind terenurile forestiere, terenurile cultivate și pășunile și prezintă fișe naționale care conțin rezumatul ultimelor informații privind datele istorice și proiecțiile naționale trimise către Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) și în baza Deciziei UE 529/2013. Al doilea studiu,evaluarea economică a politicilor UE de atenuare a gazelor cu efect de seră în agricultură, subliniază efectele și costurile de producție.


Contribuția JRC la Strategia europeană privind mobilitatea cu emisii reduse

JRC a contribuit la pachet prin conceperea unui set de scenarii de evaluare a impactului diverselor politici privind emisiile de CO2 în transportul rutier. Calculele pentru scenarii au fost realizate cu modelul de impact al flotelor conceput recent de JRC - DIONE, folosit pentru realizarea proiecțiilor privind evoluția autovehiculelor de construcție mixtă, a activităților, a consumului de energie și a emisiilor până în 2050. JRC a contribuit și la definirea noilor obiective CO2 pentru după 2020 și a efectuat un studiu cuprinzător (va fi publicat în curând) asupra elementelor care afectează diferența dintre emisiile de CO2 ale autovehiculelor și consumul de combustibil măsurat în cadrul testelor de laborator și în condiții reale de șofat.

Strategia privind mobilitatea cu emisii reduse evidențiază și o serie de progrese legislative și măsuri propuse pentru care se vor folosi instrumentele și experiența JRC. Instrumentul de calculare a consumului energetic al vehiculelor (VECTO) creat de Direcția Generală Politici Climatice, JRC și factorii implicați va fi extrem de important la alcătuirea măsurilor de reducere a emisiilor de CO2 de la camioane și navete spațiale și va oferi un ajutor semnificativ, împreună cu experiența și testele JRC, activității analitice pentru elaborarea standardelor pentru emisii CO2 de la vehicule de mare tonaj. De asemenea, în domeniul mobilității digitale, una dintre acțiunile principale o constituie un Plan general pentru conceperea aplicației Intelligence Transport Systems (ITS), pentru care JRC contribuie semnificativ din perspectiva (cyber)securității și a confidențialității, în contextul platformei Cooperative ITS (C-ITS) pentru colaborare cu statele membre.

 

Mai multe studii JRC sunt menționate în documentul de lucru al serviciilorasociat cu comunicarea, în raport, de exemplu, cu mobilitatea urbană și orașele inteligente, unde JRC a cuantificat efectele planurilor de mobilitate urbană sustenabilă; combustibili din surse regenerabile în transport, cu analiza vehiculelor electrice în UE din 2010 până în 2014 și eficiența vehiculelor.

Sursa: ec.europa.eu

Găsește cel mai apropiat punct de reciclare

Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot fi eliminate in mod corect si responsabil prin intermediul punctelor de colectare din reteaua nationala Environ


Acceseaza harta interactiva